Pokročilla práca s textom - vloženie obrázka do textu

31.10.2011 10:26

Vloženie obrázka do textu:

www.zsphorova.sk/modernaskola/informatika/tema06/video_frame1.html

Zadanie:

Napíšte krátky príbeh, ktorý bude obsahovať aspoň päť viet. V príbehu nahraďte niektoré slová obrázkami. Text naformátujte na veľkosť písma 50 až 60. Obrázky upravte na požadovanú veľkosť písma. Stranu popdfarbite, orámujte a nadpis príbehu napíšte ako vodotlač. Súbor uložte pod názvom trieda_priezvisko_pribeh na spolocny samba server.