Priebeh súťaže iBobor

07.11.2011 17:39

Žiaci 8. a 9. ročníka v súťažnej kategórii Kadeti  budú súťažiť 10. novembra 2011 na štvrtej vyučovacej hodine v PC2. Súťažná kategória Beniamíni sa do súťaže zapoja 11. novembra 2011 na štvrtej a piatejvyučovacejn hodine v PC2. Žiaci budú rozdelení do dvoch skupín.

Kadeti

1. Alex Bakajsa  VIII.A

2.Samuel Baláž VIII.A

3. Milan Hreščo VIII.B

4. Lukáš Kudráč IX.A

5. Miroslav Makuch IX.A

6. Sandra Moravčíková VIII.B

7. Martin Rada VIII.A

8. Melánia Šuchtová IX.A

Benjamíni 1. skupina - 4. vyučovacia hodina

1. Sára Balážová V.A

2. Samuel Dubík V.A

3. Patrik Gallik V.C

4. Matúš Homza V.A

5. Erik Hrubý VII.B

6. Adam Lichvár V.A

7. Kristína Molnárová V.A

8. Lukáš Német V.C

9. Daniel Pešta VII.A

10. Jaroslav Pliško VII.A

11. Martin Vasiľ V.A

Benjamíni 2. skupina - 5. vyučovacia hodina

1. Alexandra Behunčíková VI.A

2. Ema Černakovičová VI.A

3. Patrik Gonos VI.A

4. Jakub Hasák VI.A

5. Juliana Javorská VI.A

6. Jakub Kocúr VI.A

7. Samuel Mihalčo VI.A

8. Viktória Pukasová VI.A

9. Milan Tomčo VI.A

10. Alžbeta Záhorská VI.A