Algoritmy

07.11.2011 17:53

Nakreslite podľa postupu v Skicári obrázok a porovnajte ho s originálom:

  • Umiestni dva modré poloblúky do stredu. Polož ich tak, aby vyzerali ako dva modré kopce.
  • Umiestni červený polkruh na vrchol ľavého modrého oblúka tak, aby rovná strana smerovala k hornej časti výkresu.
  • Umiestni zelený polkruh na vrchol pravého oblúka rovnako ako červený.
  • Umiestni oranžový trojuholník nad červený polkruh tak, aby sa vrchol najdlhšej strany dotýkal červeného polkruhu.
  • To isté urob s hnedým trojuholníkom nad zeleným  polkruhom.
  • Do pravého horného rohu výkresu umiestni veľký žltý kruh.
  • Teraz sa pozri na svoj obrázok. Čo si nakreslil?


Riešenie úlohy

Vyhľadávanie

Kontakt

Edu-beresova2 Kpt. Nálepku 16
Michalovce
071 01
056/6422838

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.