Informatika

Priebeh súťaže iBobor

07.11.2011 17:39
Žiaci 8. a 9. ročníka v súťažnej kategórii Kadeti  budú súťažiť 10. novembra 2011 na štvrtej vyučovacej hodine v PC2. Súťažná kategória Beniamíni sa do súťaže zapoja 11. novembra 2011 na štvrtej a piatejvyučovacejn hodine v PC2. Žiaci budú rozdelení do dvoch skupín. Kadeti 1. Alex...

iBobor

31.10.2011 11:27
Chcete sa zapojiť do informatickej súťaže iBobor, v minulom školskom roku sa konala v 13 krajinách a zapojilo sa do nej viac ako 200 000 žiakov a študentov. Podrobné informácie o súťaži a archiv úloh nájdete na  oficiálnej stránke súťaže ibobor.sk/ . Záujemci o súťaž sa môžu prihlásiť u...

Na hodine informatiky:

Žiaci, aký programovací jazyk používame na vyučovacích hodinách?

Slovenčinu, pohotovo odpovie žiačka ôsmeho ročníka.