Testovanie 5

03.09.2015 18:26

Podrobnosti o testovaní žiakov piateho ročníka nájdete na stránke NÚCEM.