Prvé povinnosti v novom školskom roku

02.09.2015 00:00
 
Štvrtok 3.9. 2015
  • vyučovanie s triednou učiteľkou v rozsahu 5 vyučovacích hodín,
  • priniesť tašku a písacie potreby,
  • vyplniť a priniesť prihlášku na obedy (iba žiaci, ktorí budú chodiť do ŠJ),
  • nezabudnite si priniesť prezúvky,
  • dopísať meno a podlepiť menovku.