Hardvér

31.10.2011 10:03

Hardvér je všetko "hard" teda všetko čo sa dá chytiť do ruky.

Zadanie:

Otvorte si ľubovoľný textový editor, do textového editora zapíšte vstupné a výstupné zariadenia vašej školskej počítačovej zostavy, ktorú práve používate na vyučovacej hodine informatiky.