Imagine

31.10.2011 11:05

Imagine:

Opakovanie základných príkazov: 1. test - megym.wbl.sk/imagine.htm

                                                 2. test - megym.wbl.sk/imagine2.htm

Zadanie: Vytvorte ľubovoľný program, v ktorom využijete aspoň dve udalosti, z ktorých jedna bude priPohybeMyši. Program uložte pod názvom trieda_priezvisko_udalost na spolocny samba server.