Lazarus

31.10.2011 11:24

Programovacie prostredie pre progrmaovací jazyk Objektový Pascal. Toto prostredie je vyvíjané ako otvorený kód a volne stiahnuteľný:

www.lazarus.freepascal.org/