Práca s priečinkami

16.12.2011 08:59

Vytvorenei nového priečinka:

Kliknutím pravého tlačidla myši  otvoríme kontextové menu. V kontextovom menu vyberieme ponuku nový priečinok. Priečinok pomenujeme. Pri menách priečinkov budeme pouižívať malé písmená bez diakritiky. Ak chceme pomenovať priečinok dvomi slovami namiesto medzere použijeme podtržník. napr. meno_priezvisko.

Úloha:

V datovom priestore DATAD vytvorte priečinok europa. V priečinku europa vytvorte podpriečinok slovensko. Priečinok slovensko bude obsahovať tri podpriečinky:

  • mesta
  • rieky
  • pohoria

Podpriečinok mesta bude obsahovať súbor vytvorený v programe Word. Súbor bude obsahovať názvy troch slovenských miest. Názov súboru mesta.

Podpriečinok rieky bude obsahovať súbor  vytvorený v programe Wordpad. Súbor bude obsahovať názvy troch slovenských riek. Názov súboru rieky.

Podpriečinok pohoria bude obsahovať obrázok (veľmi jednoduchý), vytvorený v programe skicár. Názov súboru pohoria.