Udalosť kliknutie na tlačidlo

21.11.2011 19:40

Úloha 1:

Vložte do formulára 2 tlačidlá tak, aby sa navzájom neprekrývali a pokryli celú plochu formulára. Po kliknutí na prvé tlačidlo Button1 sa nápis Button1 na prvom tlačidle zmení na Tlačidlo1. Pri kliknutí na druhé tlačidlo Button2 sa nápis na tlačidle Button1 zmení na Zmena a nápis na tlačidle Button2 sa zmení na Tlačidlo2.

 

Úloha 2:

Vložte do formulára komponent jednoduchý text Label1 dve tlačidlá Button1 a Button2. Pod tlačidlá vložte opäť komponent jednoduchý text Label2. Do prvého komponentu Label vložte jednoduchú otázku napr. Ako sa dnes cítiš?. Tlačidlo Button1 premenujte na Dobre a tlačidlo Button2 na Zle. Pri kliknutí na prvé tlačidlo Dobre sa v jednoduchom texte2 Label2 ukáže hláška napr. To ma teší. Pri kliknutí na druhé tlačidlo Zle sa v jednoduchom texte Label2 ukáže hláška napr. Je mi to ľúto.