Projekty

11.03.2012 15:09

Excel - projekt

Názov projektu: Ako bolo včera? Ročník: siedmy Výsledný produkt:  súbor v exceli Cieľ: naučiť žiakov použiť informácie získané meraním. Spracovať namerané údaje a prezentovať získané vedomosti. Časový harmonogram: od 22.3.2012 do 29.3.2012 1. etapa: Získavanie  údajov...
23.01.2012 12:10

Imagine - projekt

Názov projektu: Triedenie Ročník: siedmy Výsledný produkt:  spustiteľný projekt vytorený v programovacom prostredí Imagine v programovacom jazyku Logo. Cieľ: naučiť žiakov použiť informácie a ich triedenie na základe určitých kritérií pri programovaní. Vytvoriť jednoduchú aplikáciu ako...
16.01.2012 19:51

Lazarus - Projekt

Názov projektu: Krajiny - základné údaje Ročník: deviaty Výsledný produkt:  spustiteľný súbor .exe, vytvorený v programovacom prostredí Lazarus v programovacom jazyku objektový pascal. Cieľ: naučiť žiakov použiť informácie o krajinách a ich základných charakteristikách pri...

Vyhľadávanie

Kontakt

Edu-beresova2 Kpt. Nálepku 16
Michalovce
071 01
056/6422838

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.