Matematické súťaže

GeniusLogicus

31.10.2011 12:37
Najobľúbenejšia medzinárodná logická  súťaž mala v minulom školskom roku premieru aj na našej škole. Ak sa chcete zapojiť aj v tomto školskom roku kontaktujte koordinátorku sôťaže Mgr. Máriu Hindošovú. Prípadne sa prihláste u svojho učiteľa matematiky. Odporúča sa zapojiť do kombinovanej...

Matematická olympiáda

31.10.2011 12:25
Úlohy domáceho kola 61. ročníka MO nájdete na stránkach iuventy www.iuventa.sk/files/d ocuments/2_olympiady/mo/61.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/ulohy%20a%20riesenia/m61dkzulpok12.pdf.