Projekty

Percentá - projekt

10.01.2012 19:43
Názov projektu: Eko ďalej? Výsledný produkt:  dokument, ktorý bude pohľadom na enviromentálnu problematiku žiakov 7. - 9. ročníka. Cieľ: naučiť žiakov vysloviť hypotézu overiť ju v praxi a štatisticky spracovať. Prezentovať získané výsledky pred spolužiakmi. Časový harmonogram: od...