8. ročník

Prezentácia informácií

31.10.2011 10:56
Prezentácia informácií: Ak dvaja ľudia hovoria to isté nemusí to byť vždy to isté. V dnešnej spleti informácií je dôležité nielen  vyhľadanie informácie čo v najkratšom čase, ale aj jej správna interpretácia. Zadanie: Vyhľadajte na internete, v encyklopédii, časopise,... rebríček TOP...