7. ročník

Algoritmy

07.11.2011 17:53
Nakreslite podľa postupu v Skicári obrázok a porovnajte ho s originálom: Umiestni dva modré poloblúky do stredu. Polož ich tak, aby vyzerali ako dva modré kopce. Umiestni červený polkruh na vrchol ľavého modrého oblúka tak, aby rovná strana smerovala k hornej časti...

Základy prezentácie informácií

31.10.2011 10:46
Prezentácia informácií: Ak dvaja ľudia hovoria to isté nemusí to byť vždy to isté. V dnešnej spleti informácií je dôležité nielen  vyhľadanie informácie čo v najkratšom čase, ale aj jej správna interpretácia. Zadanie: Vyhľadajte na internete, v encyklopédii, časopise,... rebríček TOP...