7. ročník

07.11.2011 17:53

Algoritmy

Nakreslite podľa postupu v Skicári obrázok a porovnajte ho s originálom: Umiestni dva modré poloblúky do stredu. Polož ich tak, aby vyzerali ako dva modré kopce. Umiestni červený polkruh na vrchol ľavého modrého oblúka tak, aby rovná strana smerovala k hornej časti...
31.10.2011 10:46

Základy prezentácie informácií

Prezentácia informácií: Ak dvaja ľudia hovoria to isté nemusí to byť vždy to isté. V dnešnej spleti informácií je dôležité nielen  vyhľadanie informácie čo v najkratšom čase, ale aj jej správna interpretácia. Zadanie: Vyhľadajte na internete, v encyklopédii, časopise,... rebríček TOP...

Vyhľadávanie

Kontakt

Edu-beresova2 Kpt. Nálepku 16
Michalovce
071 01
056/6422838

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.