5. ročník

Práca s priečinkami

16.12.2011 08:59
Vytvorenei nového priečinka: Kliknutím pravého tlačidla myši  otvoríme kontextové menu. V kontextovom menu vyberieme ponuku nový priečinok. Priečinok pomenujeme. Pri menách priečinkov budeme pouižívať malé písmená bez diakritiky. Ak chceme pomenovať priečinok dvomi slovami namiesto medzere...

Klávesnica

02.11.2011 19:10
Klávesnica je základným vstupným zariadením počítača. Zadanie: pracovný list si  uložte na svoj samba server a pracujte podľa zadania jednotlivých úloh. Vypracovaný list uložte na spolocny samba server. Klavesnica.doc (36,5 kB)   Rýchlosť písania na klávesnici si môžete vyskúšať...

Softvér

31.10.2011 10:41

Hardvér

31.10.2011 10:03
Hardvér je všetko "hard" teda všetko čo sa dá chytiť do ruky. Zadanie: Otvorte si ľubovoľný textový editor, do textového editora zapíšte vstupné a výstupné zariadenia vašej školskej počítačovej zostavy, ktorú práve používate na vyučovacej hodine informatiky.