9. ročník

Udalosť kliknutie na tlačidlo

21.11.2011 19:40
Úloha 1: Vložte do formulára 2 tlačidlá tak, aby sa navzájom neprekrývali a pokryli celú plochu formulára. Po kliknutí na prvé tlačidlo Button1 sa nápis Button1 na prvom tlačidle zmení na Tlačidlo1. Pri kliknutí na druhé tlačidlo Button2 sa nápis na tlačidle Button1 zmení na Zmena a nápis na...

Lazarus

31.10.2011 11:24
Programovacie prostredie pre progrmaovací jazyk Objektový Pascal. Toto prostredie je vyvíjané ako otvorený kód a volne stiahnuteľný: www.lazarus.freepascal.org/    

Imagine

31.10.2011 11:05
Imagine: Opakovanie základných príkazov: 1. test -...