9. ročník

21.11.2011 19:40

Udalosť kliknutie na tlačidlo

Úloha 1: Vložte do formulára 2 tlačidlá tak, aby sa navzájom neprekrývali a pokryli celú plochu formulára. Po kliknutí na prvé tlačidlo Button1 sa nápis Button1 na prvom tlačidle zmení na Tlačidlo1. Pri kliknutí na druhé tlačidlo Button2 sa nápis na tlačidle Button1 zmení na Zmena a nápis na...
31.10.2011 11:24

Lazarus

Programovacie prostredie pre progrmaovací jazyk Objektový Pascal. Toto prostredie je vyvíjané ako otvorený kód a volne stiahnuteľný: www.lazarus.freepascal.org/    
31.10.2011 11:05

Imagine

Imagine: Opakovanie základných príkazov: 1. test -...

Vyhľadávanie

Kontakt

Edu-beresova2 Kpt. Nálepku 16
Michalovce
071 01
056/6422838

Štítky

Neboli nájdené žiadne štítky.