Archív článkov

Násobilka

18.10.2015 18:21
Pri opakovaní násobilky vám určite pomôžu tieto stránky: Matematika hrou Násobilka na čas Násobilka na stromoch

Rozvinutý tvar čísla

18.10.2015 18:17
Rozvinutý tvar čísla si môžete precvičiť na stránke Pohodovej matematiky.

Testovanie 5

03.09.2015 18:26
Podrobnosti o testovaní žiakov piateho ročníka nájdete na stránke NÚCEM.        

Školský rok 2015/2016

02.09.2015 15:23
  Každý  okamih je nový, svieži začiatok.  

Prvé povinnosti v novom školskom roku

02.09.2015 00:00
  Štvrtok 3.9. 2015 vyučovanie s triednou učiteľkou v rozsahu 5 vyučovacích hodín, priniesť tašku a písacie potreby, vyplniť a priniesť prihlášku na obedy (iba žiaci, ktorí budú chodiť do ŠJ), nezabudnite si priniesť prezúvky, dopísať meno a podlepiť...

Excel - projekt

11.03.2012 15:09
Názov projektu: Ako bolo včera? Ročník: siedmy Výsledný produkt:  súbor v exceli Cieľ: naučiť žiakov použiť informácie získané meraním. Spracovať namerané údaje a prezentovať získané vedomosti. Časový harmonogram: od 22.3.2012 do 29.3.2012 1. etapa: Získavanie  údajov...

Imagine - projekt

23.01.2012 12:10
Názov projektu: Triedenie Ročník: siedmy Výsledný produkt:  spustiteľný projekt vytorený v programovacom prostredí Imagine v programovacom jazyku Logo. Cieľ: naučiť žiakov použiť informácie a ich triedenie na základe určitých kritérií pri programovaní. Vytvoriť jednoduchú aplikáciu ako...

Lazarus - Projekt

16.01.2012 19:51
Názov projektu: Krajiny - základné údaje Ročník: deviaty Výsledný produkt:  spustiteľný súbor .exe, vytvorený v programovacom prostredí Lazarus v programovacom jazyku objektový pascal. Cieľ: naučiť žiakov použiť informácie o krajinách a ich základných charakteristikách pri...

Percentá - projekt

10.01.2012 19:43
Názov projektu: Eko ďalej? Výsledný produkt:  dokument, ktorý bude pohľadom na enviromentálnu problematiku žiakov 7. - 9. ročníka. Cieľ: naučiť žiakov vysloviť hypotézu overiť ju v praxi a štatisticky spracovať. Prezentovať získané výsledky pred spolužiakmi. Časový harmonogram: od...

Práca s priečinkami

16.12.2011 08:59
Vytvorenei nového priečinka: Kliknutím pravého tlačidla myši  otvoríme kontextové menu. V kontextovom menu vyberieme ponuku nový priečinok. Priečinok pomenujeme. Pri menách priečinkov budeme pouižívať malé písmená bez diakritiky. Ak chceme pomenovať priečinok dvomi slovami namiesto medzere...
Záznamy: 1 - 10 zo 26
1 | 2 | 3 >>